www.stichting-shc.nl

Stichting Help Colombia

Steun ons!

Zonder uw hulp kunnen wij geen projecten realiseren. Een kleine bijdrage kan voor een kind in Colombia een wereld van verschil betekenen. Een pen, een rugzakje, of zeep om zich mee te kunnen wassen. Door te werken aan goede scholing en hygiëne werken we om het land van onderaf weer op te bouwen, één klein stapje per keer. 

Doneren

U kunt eenmalig maar ook geagendeerd een bedrag overmaken naar Stichting Help Colombia. Wij zorgen ervoor dat iedere donatie op de juiste plek komt en plaatsen regelmatig updates over onze projecten. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL28 ABNA 0597 5395 53 t.n.v. Stichting Help Colombia.

Ook kunt u doneren met PayPal:

Komt mijn geld goed terecht?

Goede doelen zijn de laatste tijd vaak negatief in het nieuws geweest. Bedragen blijven aan de strijkstok hangen, en de bazen verrijken zichzelf. Dit is bij ons zeer zeker niet het geval. Wij zijn een kleinschalige stichting. Onze financiën zijn openbaar en de rapporten voor elke donateur inzichtelijk.

KVK

Stichting Help Colombia staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66323452.